Geavanceerde workflow

Werken voor klanten in hoogwaardige industrieën vereist een solide interne en externe project administratie. IGB heeft een aantal unieke tools ontwikkeld die waarborgen dat de rapportage en de daarvoor gemaakte analyse op een even hoog niveau staan.

IGB werkt voor toonaangevend bedrijven in industrieën waar de eisen te aanzien van het Kwaliteit Systeem en de traceerbaarheid heel hoog zijn.

Kwaliteitssysteem

IGB heeft een kwaliteitsysteem geïmplementeerd, gebaseerd op ISO 9001-2000. Ons kwaliteitsysteem is een wezenlijk onderdeel van de dagelijkse bedrijfsvoering en wordt daarom voortdurend geactualiseerd. Dit omdat het gezien wordt als een hulpmiddel en niet als iets dat er alleen is ’omdat het moet’.

Data management

Data is een andere belangrijke pijler binnen de onderneming. Digitale data beheer en flow wordt geregeld door ons Product Data Management (PDM) systeem. Deze staat borg voor volledige traceerbaarheid door revisie gestuurde bestandsbeheer en beheert ook de interne en externe flow van documenten. Om een idee te geven hoe belangrijk een data beheersysteem is hebben we als voorbeeld voor dit project ongeveer:

  • 512 emails verzonden en ontvangen
  • 1782 bestanden opgeslagen (27.3 Gb)
  • 375 rapporten, berekeningen en spreadsheets aangemaakt, beheerd door het PDM systeem

© 2004—2019 IGB B.V. Als bezoeker van onze site accepteert u onze voorwaarden.