Good Vibrations?

Door een slimme analyse van de brandstoftank van een containerschip kon IGB een grote scheepswerf op weg helpen om het ontwerp bestendiger te maken tegen vermoeiingsverschijnselen.

Eén van de grootste scheepsbouwers ter wereld had te maken met vermoeiingsverschijnselen in de tanks van containerschepen.

Nadat enkele constructiewijzigingen niet tot het gewenste resultaat leidden, werd besloten dat een eindige elementen analyse noodzakelijk was. IGB kreeg opdracht deze analyse uit te voeren.

Met de door de klant geleverde lijnenplannen en rompdoorsnedes werd een relatief grof model opgebouwd, waarna eerst de situatie met lege tanks werd geanalyseerd.

Vervolgens werd de situatie met volle- en halfvolle tanks gesimuleerd. Hierbij werd gebruik gemaakt van zogenaamde fluid regions in Femap.

De resultaten van de analyse zijn vastgelegd in een rapport dat samen met de modellen aan de klant gestuurd is als input voor een constructiewijziging.

© 2004—2019 IGB B.V. Als bezoeker van onze site accepteert u onze voorwaarden.