Brand certificatie: too hot to handle?

Al vanaf 2005 is IGB koploper op het gebeid van wet- en regelgeving over brandveiligheid in de luchtvaartindustrie. Hiervoor heeft IGB specifieke (software) tools ontwikkeld.

Het toepassen van de eisen met betrekking tot brandveiligheid is een uitdagende taak voor de afdeling certificatie gezien het huidige complexe iteratieve ontwerpproces van een product en het toenemende gebruik van exotische materialen welke niet van metaal zijn. Een fire properties substantiation rapportage bevat daardoor enorm veel informatie.

En om het vuur maar verder aan te wakkeren moeten certificatieafdelingen ook rekening houden met verschillende factoren zoals de toepassing van een onderdeel/materiaal (b.v. de locatie, grote, en samenstelling), certificatie eisen van de vliegtuigfabrikant en eventuele luchtwaardigheidseisen welke onduidelijk kunnen zijn. De interpretatie hiervan kunnen meer vragen dan antwoorden oproepen.

Eenvoud is wat anders.

Sinds 2011 hebben de FAA, EASA, Boeing en Airbus dit probleem erkend en hebben ze samengewerkt om de regelgeving te verduidelijken. Toch betekent het niet per definitie dat een verduidelijking ook een vereenvoudiging is. Neem bij voorbeeld de “small parts” eis van Boeing ( D6-49936, SECTION .1.8.2) welk tot honderden personeelsuren kan leiden omdat de handmatig gecontroleerd moet worden.

IGB heeft speciale software ontwikkeld om de fire properties rapportage met een hoge mate van automatisering te kunnen genereren vanuit een centrale database. Het is nu mogelijk om de (vele) ontwerpwijzigingen te kunnen verwerken zonder dat dit ten koste gaat van de nauwkeurigheid en kwaliteit.

De voordelen hiervan zijn volledig geautomatiseerde rapportage en maximaal gebruik van bestaande gegevens om het aantal testen te reduceren. Bij elkaar zal dit leiden tot minder onnodige kosten en een kortere doorlooptijd van de rapportage.

Dankzij onze reputatie voor de efficiënte afhandeling van grote hoeveelheden gegevens met betrekking tot de wet- en regelgeving voor brandveiligheid vragen onze klanten ook of wij hun testresultaten kunnen opslaan en beheren. Deze informatie kan dan vervolgens gebruikt worden als vergelijking voor toekomstige testen.

IGB kijkt kritisch en investeert continue in de verbetering van automatisering zodat nieuwe wet- en regelgeving snel in de werkwijze opgenomen kan worden.

Wij zijn de “go-to” partner voor certificatieafdelingen werkzaam in de luchtvaart die elk beetje hulp bij “brandjes blussen” kunnen gebruiken als het brandveiligheid betreft.

Tipje van de sluier

In het kort beschreven bestaat de door IGB ontwikkelde software uit de volgende functies.

Database (input):

  • Stuklijsten met component- en materiaalnummers (Excel) en 3D (product) modellen (STEP file)
  • Opbouw van configuraties met materialen waaruit het product bestaat

Figuur 1-2 Specimen test and possible comparison criteria definition

Figuur 1-3 Program test options selection

Figuur 1-4 Required test summary table

Figuur 1-1 Specimen configuration definition

Automatisering van rapportage (output):

  • Lijst van gebruikte materialen
  • Toepassing van componenten/materialen, geautomatiseerde small part selectie/validatie, inclusief de laatste wetgeving met betrekking tot de 12” separatie van onderdelen.
  • Opbouw van configuraties
  • Locatie van de configuraties binnen het product
  • Samenvatting hoe de eisen voor de configuraties worden afgedekt (wat wordt getest en wat vergeleken naar andere configuraties of reeds eerder geteste configuraties
  • Test specimen sheets met details voor configuraties welke getest moeten worden

© 2004—2020 IGB B.V. Als bezoeker van onze site accepteert u onze voorwaarden.