Control-ALT-Repeat: Duurtesten bij IGB

Een laatste ontwikkeling bij IGB is het verbeteren van het Accelerated Lifetime Testing (ALT, oftewel duurtest) programma.

Remco Mettes is sinds oktober 2012 bij ons in dienst en heeft zijn kennis van robotica en elektronica toegepast in het verbeteren van onze duurtestinstallatie.

Close up 3D geprinte onderdelen, sensoren & stappenmotor

Meer dan 500.000 cycli op de klok

Test-opstelling met geïnstalleerde ovens

In onze rol als adviseur voor ontwerp- en certificatieafdelingen zijn wij er bewust van dat er winst valt te behalen in het verbeteren van de huidige werkwijzen.

Het uitvoeren van duurtesten op een interieuronderdeel, zoals een sluitmechanisme, vergrendelingssystemen voor deuren of een vuilnisbakklepje, behoort tot het ontwerp-tot-fabricatieproces.

Het testprogramma is de afgelopen jaren doorontwikkeld zodat het een antwoord biedt op de vraag hoe de duurtest op een hoger niveau kan worden gebracht.

Een duurtest simuleert het gebruik van een product binnen een verkort tijdsbestek en onder een grote belasting zodat er een duidelijk beeld ontstaat van het slijtagegedrag. Op basis van de bevindingen kunnen ontwerpverbeteringen en onderhoudsacties worden voorgesteld.

Een pneumatische opstelling kan voldoende zijn voor eenvoudige tests. Maar deze methode levert niet de vereiste hoeveelheid data en flexibiliteit. Daarom is IGB overgestapt op het toepassen van een PLC (Programmable Logic Controller) gestuurde test-opstelling.

De toegevoegde waarde van de PLC

De test-opstelling bestaat uit pneumatische cilinders en stappenmotoren die door de PLC worden aangestuurd. Het monitoren bestaat uit het uitlezen van de torsiewaarde, gecombineerd met data van de optische sensoren.

Tevens is er de mogelijkheid tot audio/video opname op vooraf gedefinieerde momenten tijdens de test (bijvoorbeeld elke 1000 cycli). Wanneer de meetwaarden de ingestelde drempelwaarden overschrijden – bijvoorbeeld door een defect aan het te testen product – , dan wordt de test automatisch onderbroken.

Door middel van dit “early warning system” kan een test engineer meteen de reden van het onderbreken van de ALT test bepalen.
De voordelen van dit systeem zijn:

  • Nauwkeurigere diagnostiek
  • Kortere omsteltijd voor ontwerpveranderingen/aanbevelingen
  • Verhoogde betrouwbaarheid van het product
  • Dit alles leidt tot een kostenreductie

IGB is een gewaardeerde partner van leveranciers in de lucht-, land- en maritieme industrie. In tegenstelling tot sommige testinstellingen biedt IGB zijn klanten veel flexibiliteit op het gebied van het samenstellen en het uitvoeren van duurtesten.

IGB blijft zich constant verder ontwikkelen om goede kwaliteit van de test-opstellingen en rapporten te leveren.

© 2004—2020 IGB B.V. Als bezoeker van onze site accepteert u onze voorwaarden.