Hard knokken voor veiligheid

Duurtesten hebben zichzelf bewezen als een praktische manier om onvoorspelbare zwakheden inzichtelijk te maken, die mogelijk invloed hebben op de veiligheid in de vliegtuigcabine.

De regelgeving, opgezet en gehanteerd door o.a. de FAA en EASA, is gebaseerd op het hebben van een veilig ontwerp en op tijd uitvoeren van (preventief) onderhoud.

Elk interieuronderdeel is bij oplevering volledig gecertificeerd aan de hand van deze regelgeving.

Ondanks de strenge regelgeving kan het zijn dat een onderdeel niet meer (optimaal) functioneert, waardoor er een onveilige situatie kan ontstaan.

Met deze gedachten in het achterhoofd is het duurtestprogramma (ALT, oftewel Accelerated Lifetime Test) een bron van waardevolle inzichten over verborgen productgebreken en de effecten hiervan met betrekking tot de veiligheid over de gehele levensduur.

De testen simuleren het functioneren van het product tijdens de levensduur in een verkorte periode om te zien hoe en wanneer problemen met het product zullen ontstaan.

Door een product vooraf aan een duurtest te onderwerpen kunnen ontwerpveranderingen plaatsvinden voordat het product in het vliegtuig is geĂŻnstalleerd en operationeel is.

De uitgevoerde tests hebben een aantal onvoorziene veiligheidscenario’s aan het licht gebracht, zoals:

  • Bij het falen van een retainer zou:
    - een trolley kunnen losrollen door de passagierscabine/galley
    - bij nood kan het cabinepersoneel geen toegang krijgen tot nooduitrusting, want een deursluiting is stuk
  • Uitrusting voor de passagiers (een klaptafel) klemt en als gevolg hiervan kan hij niet opgeborgen worden en vormt een dusdanig hindernis voor de evacuatieroutes en bij de deuren.
  • Een veer van een prullenbak met klep gaat stuk. Hierdoor kan een luchtlek ontstaan en de vlamdovende eigenschappen van de bak teniet doet.

IGB heeft deze aandachtspunten, aangevuld met ontwerpverbeteringen, doorgegeven aan engineering afdelingen van de opdrachtgevers.

Het resultaat: passende modificaties zijn gemaakt voor een duurzaam en slijtvaste levensduur van de producten, waarmee de veiligheidsaspecten ook voor de toekomst gewaarborgd zijn.

© 2004—2020 IGB B.V. Als bezoeker van onze site accepteert u onze voorwaarden.